Rejestry i ewidencje


Licznik odwiedzin: 5344 (Rejestry i ewidencje)

Rejestry pomocy społecznej

2011-06-22

Dziennik korespondencyjny - Rejestr wniosków
Rejestr decyzji przyznających zasiłek celowy na żywność
Rejestr decyzji przyznających zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne
Rejestr usług opiekuńczych
Rejestr list wypłat świadczeń pieniężnych
Rejestr decyzji przyznających zasiłek celowy z EFS
Rejestr decyzji przyznających zasiłek okresowy
Rejestr decyzji przyznających zasiłek celowy zwykły
Rejestr decyzji przyznających celowy specjalny
Rejestr decyzji przyznających posiłki w szkole
Rejestr decyzji przyznających posiłki w stołówce MOPS
Rejestr wniosków dodatków mieszkaniowych
Rejestr decyzji odmownych - zasiłek okresowy
Rejestr pism wychodzących
Rejestr świadczeniobiorców otrzymującyh zasiłek stały i ubezpieczenie zdrowotne
Rejestr wydanych zaświadczeń

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-06-22, 11:33:20
Dane wprowadził(a): Paweł Rutkowski
Odpowiedzialna/y za treść: Paweł Rutkowski

rejestr zmianrejestr zmian...


Rejestry świadczeń rodzinnych

2011-06-22

Rejestr decyzji przyznających zasłek rodzinny
Rejestr decyzji przyznających świadczenie pielęgnacyjne
Rejestr decyzji odmownych – zasiłek rodzinny
Rejestr decyzji dotyczących ninależnie pobranych świadczeń
Rejestr decyzji wstrzymujących i uchylających świadczenia
Rejestr decyzji przyznających jednorazową zapomoge z tyt. Urodzenia dziecka
Rejestr wydanych zaświadczeń
Rejestr pism wychodzących
Książka korespondencyjna

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-06-22, 11:35:05
Dane wprowadził(a): Paweł Rutkowski
Odpowiedzialna/y za treść: Paweł Rutkowski

rejestr zmianrejestr zmian...


Rejestry fnduszu alimentacyjnego

2011-06-22

Rejestr decyzji przyznających fundusz alimentacyjny
Rejestr nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych
Rejestr decyzji odmownych – fundusz alimentacyjny
Rejestr decyzji dotyczących umożenia postępowania
Rejestr decyzji wstrzymujących i uchylających
Rejestr decyzji wygasających
Dziennik korespondencji
Rejestr pism wychodzących
Rejestr dzienników i książek ewidencyjnych
Rejestr doręczeń przesyłek miejscowych

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2011-06-22, 11:36:12
Dane wprowadził(a): Paweł Rutkowski
Odpowiedzialna/y za treść: Paweł Rutkowski

rejestr zmianrejestr zmian...


przejdź do góry...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie. ul. Włocławska 16a, 87-600 Lipno, tel.(54)287-20-67, faks(54)287-20-67

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji